گوهرِ سرخ است به کفّ‌ِ موسیِ عمران

ماهِ می. اردیبهشت و آبان را گویند در تقویمِ جلالی، که سخت ناروا باشد دوری از می در این ماهان. و دریانوشان اینها را گاه به هم پیوسته‌اند—چنانکه استاد رودکی گوید، مصراع:

از سرِ اردیبهشت تا بُنِ آبان.

و گفته‌اند از اثرِ این رسم است که بهره‌ای از اردیبهشت را در فرنگ May بخوانند.

**

گونه‌ی یاقوتِ سرخ گیرد و مرجان / تا به گهِ نوبهار و نیمه‌ی نیسان / شاهِ ملوکِ جهان، امیرِ خراسان / اینک سقراط و هم فلاطنِ یونان / شافعی اینک و هم بوحنیفه و سفیان.

خوب نگه کن بدان لطافت و آن روی      تا تو ببینی بر آنکه گفتم برهان.

 

یک نظر برای "گوهرِ سرخ است به کفّ‌ِ موسیِ عمران"

  1. اردبیهشت ماه زیبای فصل بهار و آبان ماه زیبای پاییز است.بهار فصل جوانی و پاییز فصل میانسالی است.در هر دو فصل , آسمان به شدت می گریَد.در بارانِ نیسان بهار , شفا و جوانی و شادابی است و در باران پاییز پختگی است.

    هر دو فصل زیباست .یکی شاعرانه و دیگری فیلسوفانه.

نظرتان را بنویسید