در همین هزاره‌ی سوم که گویا معجزه‌ای هم داشت

دانش‌آموزان‌ام داشتند در کلاس امتحان می‌دادند و من آمده بودم بیرون. دوستِ عزیزی را دیدم که پارسال در همین مدرسه همکار بودیم. مهربانانه گفت "امتحان‌های شما در ایران تک است".

"کاش خوب هم باشند، وگرنه آقای فلان اصلاً در دنیا تک است."

نظرتان را بنویسید