مثلِ سرمه

همچون آن سرمه که دختِ خوبروی
هم به سانِ گـَرد بردارد از اوی:
 
گرچه هر روز اندکی برداردش
به‌افدم روزی به پایان آردش.


افدُم (شکلِ دیگر: آفدُم) یعنی فرجام و عاقبت. شعر از رودکی است، و در مصراعِ چهارم ظاهراً باید خواند بافدُم.
 

یک نظر برای "مثلِ سرمه"

  1. از بهدخت نژادحقیقی ممنون‌ام که درباره‌ی وزن و تلفظ توضیح داد و این روایتِ خاص از بیتِ اول را در یک مدخلِ لغت‌نامه‌ی دهخدا نشان داد. (در *پیشاهنگان شعر فارسی* و نیز در مدخل‌های دیگری از لغت‌نامه به‌جای "از اوی" آمده "ز روی".)

نظرتان را بنویسید