?pro-life

این حمله‌ی اخیر به یک کلینیکِ سقطِ جنین (در امریکا) را نمی‌دانم که آمران‌/مجریان‌اش چگونه توجیه کرده‌اند. به هر حال، خشونت بر ضدِ افراد و مؤسساتِ عرضه‌کننده‌ی خدماتِ‌ سقطِ جنین بی‌سابقه نیست. در چند دهه‌ی اخیر، ده‌ها بار در چنین مکان‌هایی بمب‌گذاری کرده‌اند و بیش از صدوهشتاد بار آتش‌سوزیِ عمدی ایجاد کرده‌اند. هشت نفر هم در سال‌های گذشته در چنین حمله‌هایی کشته شده‌اند. در لحظه‌ی کشته‌شدن، کشتگان در رحمِ مادران‌شان نبوده‌اند: در هوا تنفس می‌کرده‌اند، بر زمین راه می‌رفته‌اند، صحبت می‌کرده‌اند، آرزو داشته‌اند. گویا حمله‌کنندگان نوعاً معتقدند که جانِ "بچه‌های هنوز متولدنشده" حرمت دارد و سقطِ جنین در حکمِ قتلِ انسان است.

از خبرگزاری‌های ایرانی:

تسنیم: هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نشده است اما مرکز سقط جنین در کلرادو همیشه سوژه ای برای منتقدان بوده است.

پرس تی‌وی: مرکز سقط جنین در شهر کلرادو اسپرینگ همواره مورد اعتراض فعالان مخالف سقط جنین بوده است. این مرکز غیر دولتی در ماه های اخیر از سوی محافظه کاران کنگره ایالتی برای قطع بودجه خود تحت فشار بوده است.

پی‌نوشت. شاید چیزی که باعثِ تعجب می‌شود این باشد که فرض می‌کنیم حمله‌کنندگانْ حیات را به خودیِ خود ارزشمند می‌دانند. فرزانه‌ای تذکر داد که دسته‌ی احتمالاً بزرگی از این نوع حملات را می‌توان این‌طور توضیح داد که کسانی هستند (در ایالاتِ متحده) که به هر گروهی که خطرناک یا منحط تشخیص دهند حمله می‌کنند، نوعاً با تفنگ یا بمب. شاید آنچه، در نظرِ برخی "طرفدارانِ حیات"، سقطِ جنین را بد می‌کند نه ارزشِ بی‌قیدوشرطِ حیات، بلکه این باشد که سقطِ جنین در حکمِ قتلِ شخصی بی‌گناه است.

نظرتان را بنویسید