کمی عمیق‌تر: غلط‌های (کشف‌شده‌ی) چاپِ اول

در چاپِ اولِ کتابِ ریاضیِ دبیرستانیِ من چندین غلطِ چاپی هست که قرار است در چاپِ بعدی (که هنوز نمی‌دانم کِی خواهد بود) اصلاح شوند. آنچه از حسِ بدِ تعددِ غلط‌ها کمی کم می‌کند این است که، شاید با یگانه استثناءِ موردِ صفحه‌ی ۵۹، هیچ‌کدام را گمراه‌کننده نمی‌یابم.

 

 • صفحه‌ی ۸، جدول، عددِ پایینِ سمتِ راستجداکننده از قلم افتاده است.

 • صفحه‌ی ۱۳، سطرِ ۸فرمولِ درست این است:m2 = 2n2.

 • صفحه‌ی ۱۴، سطرهای سوم و چهارمآخرین توان‌ها باید و باشند.

 • صفحه‌ی ۱۶، سطرِ هفتم از پایینبه‌جای ’0.3‘ باید ’o.30‘ باشد، یا یک خطِ افقی روی صفر.

 • صفحه‌ ۱۸، چهارمین برابرییک ’b ‘ در سمتِ چپِ نشانه‌ی برابری جا افتاده است.

 • صفحه‌ی ۲۰، از پایین سطرهای سوم و هفتمبه‌جای ’m‘ باید ’n‘ بیاید.

 • صفحه‌ی ۲۹، سطرِ چهارم از پاییندومین ’تولد‘ باید حذف شود.

 • صفحه‌ی ۳۱، سطرِ پنجمفاصله‌ در ’تست بازانه‘ حذف شود.

 • صفحه‌ی ۳۲، سطرِ اولواژه‌ی ’عددی‘ زاید است.

 • صفحه‌ی ۳۲، سطرِ ششم: در ’0.9‘ باید روی رقمِ 9 یک خطِ افقی باشد.

 • صفحه‌ی ۳۷، سطرِ ششم از پایینخطِ افقی باید برود روی ’3‘ی سمتِ راستِ تساوی.

 • صفحه‌ی ۴۰، (ث): 0 نیز باید در اجتماع باشد.

 • صفحه‌ی ۴۷، سطرِ ۹علامتِ درصد زاید است.

 • صفحه‌ی ۴۹، سطرِ آخرِ متندستورِ سازنده‌ی دنباله‌ی v این استمنهای پنج به توانِ n.

 • صفحه‌ی ۵۳، تعریفبه‌جای ’حقیقیِ‘ باید این باشد: ’حقیقیِ مثبتِ‘.

 • صفحه‌ی ۵۹، سطرِ اولِ زیرنویس: ’صعودی‘ باید این باشد: ’صعودیِ مشخص‘.

 • صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ و ۶۷شماره‌های تُک ریزتر از معمول‌اند.

 • صفحه‌ی ۶۳، سطرِ سوم از پایینسه حرفِ ’b‘ در سمتِ راستِ نشانه‌ی برابری تبدیل بشوند به ’a‘.

 • صفحه‌ی ۶۵، سطرِ دوم از پایین: ’2n + 1‘ باید تبدیل بشود به ’n + 1‘.

 • صفحه‌ی ۷۹، زیرنویسبه‌جای ’(4,8)‘ باید’(3,8)‘ باشد، و در سطرِ بعدش هم ’و 2‘ زاید است.

5 نظر برای "کمی عمیق‌تر: غلط‌های (کشف‌شده‌ی) چاپِ اول"

 1. سلام 

  به نظرم در صفحه ۵، خط هفتم، به جای «0.003» باید «کمتر از 0.003» قرار گیرد. (البته دیگر احتمالاً خط هفتم نخواهد بود و وارد خط هشتم هم میشود!)

   

   

 2. سلام. این کتابتان بدرد یک دیپلم ریاضی که حالا ۴۰ سالش هست و این سال‌ها سر و کارش با ریاضی نبود (اما دلش بود) هم می‌خورد؟

 3. یک نقل قول از جی مایکل استیل استاد برجسته‌ی آمار دانشگاه پنسیلوانیا به ذهنم آمد با این مضمون که اگر یک کتاب ریاضی بدون غلط‌‌‌‌ نامه به من نشان دهید، من هم یک کتاب ریاضی که تا چندان خوانده نشده به شما نشان خواهم داد.

 4. سلام،

  نمی‌دانم این هم خطای چاپی محسوب می‌شود یا نه، ولی به‌گمانم خوب است که در صفحه‌ی ۱۳، متن اصلی، خط دوم از پایین، توان‌ عوامل در تجزیه‌ی مربع m، سبز-رنگ باشند.

نظرتان را بنویسید