کلاس‌ها هفت‌ونیم شروع می‌شود

دارد لطفاً می‌رسانَدم. به چپ هم که نگاه نکنم مصراعِ شیخ در ذهن‌ام می‌گردد: اینک علی‌الصباح نظر بر جمالِ دوست.

یک نظر برای "کلاس‌ها هفت‌ونیم شروع می‌شود"

  1. شاعر فکر می‌کرده که اجتماع نقیضین است لابد وقتی می‌گفته
    علی‌الصباح چو مردم به کاروبار روند
    بلاکشانِ محبّت به کوی یار روند
    غافل که از طریق «کویِ موقتِ یار» هم می‌توان پی کار و بار رفت.

نظرتان را بنویسید