تمرین در مهمل‌گویی [قسمتِ سی‌وهفتم]

– از میم دلخورم. حالا برایم روشن است که ارتباط و"دوستی‌"اش با من فقط به واسطه‌ی دوستی‌اش با تو بوده، و خودِ من اصلاً مهم نبوده‌ام. 

[سین این را که می‌گفت علامتِ نقلِ قول را با چهار انگشتِ دو دست‌اش اجرا کرد.]

– راست‌اش من هم دلخورم از او: برایم روشن است که ارتباط‌ و دوستی‌اش با من هم فقط به واسطه‌ی دوستی‌اش با خودم بوده.

 

نظرتان را بنویسید