جاسوسِ خیلی جوان

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته:

شریعتمدای با اشاره به اینکه شاملو جاسوس نازی‌ها بود، خاطرنشان کرد: بعضی از نشریات از شاملو می‌نویسند یا از صادق هدایتی که آدم کثیفی بود و هدفشان این است که بگویند فضا عوض شده و بگویند که دیگران دچار انفعال شده‌اند که در رابطه با این موضوع باید پرچم‌های خود را بالا بیاوریم و واقعیت‌ها را برای مردم و افکار عمومی بگوییم.

من اطلاعاتِ خاصی در موردِ جاسوسانِ نازی ندارم. فقط یادآوری می‌کنم که در پایانِ جنگِ جهانی شاملو بیست‌ساله بوده (و در زمانِ به قدرت‌رسیدنِ نازی‌ها  هشت‌ساله بوده). یا شاید بعد از شکستِ نازی‌ها و فرارِ برخی از بازماندگان‌شان به امریکای جنوبی، شاملو برای آنان جاسوسی می‌کرده؟

بعدالتحریر. کیهان هم گزارشی از این صحبت منتشر کرده است.

یک نظر برای "جاسوسِ خیلی جوان"

نظرتان را بنویسید