…-۱۹۱۳

پیشتر هم شروع کرده بودم که فرانسه یاد بگیرم، و در نیمه‌ی ترمِ دومِ بارِ اول‌اش به علتی که یادم نیست رهایش کردم. انگیزه‌‌ی اصلی‌ام این بود که بتوانم بیگانه‌ی کامو را بخوانم.

بانو، که لطف‌اش باعث شده باز یادگرفتنِ این زبانِ افسون‌گر را شروع کنم، چند روز پیش بردم کتاب‌فروشی‌ای و نسخه‌ای از کتاب را خریدیم. می‌دانم که نحوِ جمله آسان است (گرچه ترجمه‌اش به انگلیسی محلِ دعوا است)؛ اما این باعث نمی‌شود که ذوق نکنم از دیدنِ اینکه می‌توانم اولین جمله‌ی داستان را بخوانم:

Aujourd'hui, maman est morte.

و چند دقیقه‌ی پیش توجه‌ام به این جلب شد که کامو امسال صدساله می‌شد، یا می‌شود*.

* "نیافت عمرِ تو با سالِ رفتن‌ات پایان / کنون بوَد نود و اند سال‌ات ای نیما" (نقل—بدونِ حفظِ رسم‌الخط—از مقاله‌ای از مهدی اخوان‌ثالث).

5 نظر برای "…-۱۹۱۳"

  1. سر شب زلف کجشان، که نمی دانستم که است، نمایان شد و تا الان خوابم را فکر و خیالات ربود. نه که مهم باشی. این که چنین زیرکانه به آدمها القا می کنی، متحیرم ساخت. بیافت عمر تو با سال رفتنم پایان

  2. باید چندین کتاب مختلف فرانسوی بخوانید. با ادبیات فرانسوی خوب آشنا شوید بعد کتاب بیگانه‌ی فرانسوی را در دست بگیرید و بخوانید. آنگاه برای اولین بار خواهید فهمید کامو چه آفریدگاری بوده است و با زبان فرانسوی چه آفریده است. در کاموی فرانسوی تنها آفریده مهم نیست خلق این آفریده با زبان فرانسوی قدرت خالقش را بهتر نمایش می‌دهد

نظرتان را بنویسید