بیست‌وهشت، بیست‌ونه، سی.

چه خوب که آمدی، سرخِ منتظــَر.

2 نظر برای "بیست‌وهشت، بیست‌ونه، سی."

نظرتان را بنویسید