موعظه: کارِ سخت‌تر زیستنِ همین زندگیِ بی‌حادثه است

قهرمانی‌کردن در موقعیت‌های خاصِ حساس البته که کارِ هر کسی نیست (کارِ قهرمانان است!). اما، شاید علی‌الخصوص برای قهرمانان مشهور، برای کسانی که به قهرمانی‌های گذشته‌شان شهره‌اند یا شهره بوده‌اند، چیزی که سخت‌تر است خوب‌ماندن و حفظِ اصول در شرایطِ عادیِ روزمره است—اینکه برای تنوع یا از روی حوصله‌سررفتگیْ اوضاع را بحرانی نکنند یا برای جلبِ توجه حرفِ بی‌خود نزنند.

آدمِ عزیزی که از بیماری رها شده، سیاست‌مداری که حالا دیگر مشهور نیست، ورزشکاری که دوره‌اش گذشته…

2 نظر برای "موعظه: کارِ سخت‌تر زیستنِ همین زندگیِ بی‌حادثه است"

  1. قهرمانيِ اوّل جنسش با قهرمانيِ دوم فرق مي‌كند.
    در نوعِ اوّل همه به كمكت مي‌آيند، تنها نيستي، رسانه تو را قهرمان مي‌كند.
    در نوع دوم قهرمان بر شرايط جديدش كه تنهايي است غلبه كرده، بر از دست دادن رسانه غلبه كرده. قهرماني‌اش اين بار در بعدي دروني‌تر است. مُزدش ناآشكارتر است امّا دروني تر.

نظرتان را بنویسید