دلیل: "خاکِ مصرِ طرب‌انگیز"

در کشورِ ما، جمهورية مصر العربية، البته که آزادیِ بیان هست: شما حتی یک نمونه نمی‌توانید پیدا کنید که کسی را بابتِ ابرازِ عقیده زندانی یا حتی محاکمه کرده باشند. لکن ابرازِ عقیده متفاوت است با دروغ‌پراکنی، و عشقِ ما به حقیقت نمی‌گذارد انتشارِ حرفِ نادرست را تحمل کنیم. افرادی از گروهِ به‌اصطلاح الإخوان المسلمون که اخیراً بازداشت شده‌اند جرمِ آشکار‌شان این است که به‌دروغ گفته‌اند که در کشورِ ما آزادیِ بیان وجود ندارد.

۱۳۷۹.

3 نظر برای "دلیل: "خاکِ مصرِ طرب‌انگیز""

 1. Whatever the immediate gains and losses, the dangers to our safety arising from political suppression are always greater than the dangers to the safety resulting from political freedom. Suppression is always foolish. Freedom is always wise.

  –Alexander Meiklejohn

 2. شرف نفس به جودست و کرامت به سجود
  هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود

  ای که در نعمت و نازی به جهان غرّه مباش
  که محالست در این مرحله امکان خلود

  وی که در شدت فقری و پریشانی حال
  صبر کن کاین دو سه روزی به سرآید معدود

  خاک راهی که برو می‌گذری ساکن باش
  که عیونست و جفونست و خدودست و قدود

  این همان چشمه‌ي خورشید جهان افروزست
  که همی‌تافت بر آرامگه عاد و ثمود

  خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان
  خاک مصرست ولی بر سر فرعون و جنود

  دنیی آن قدر ندارد که بدو رشک برند
  ای برادر که نه محسود بماند نه حسود

  قیمت خود به مناهی و ملاهی مشکن
  گرت ایمان درستست به روز موعود

  دست حاجت که بری پیش خداوندی بر
  که کریمست و رحیمست و غفورست و ودود

  از ثری تا به ثریا به عبودیت او
  همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود

  کرمش نامتناهی، نعمش بی‌پایان
  هیچ خواهنده ازین در نرود بی‌مقصود

  پند سعدی که کلید در گنج سعد است
  نتواند که به جای آورد الا مسعود

  و پس از شعرْ « كمي منتظر» گفت:
  متشكر

نظرتان را بنویسید