دفترِ پنجم، بیتِ ۲۰۱۸ از نسخه‌ی نیکلسن

خوابِ با موضوعِ امتحانی که برایش آماده نیستیم البته که ظاهراً نوعِ بسیار شناخته‌شده‌ای است؛ اما در این چند ماهِ اخیر متعجب بودم از اینکه به طرزِ محسوسی بیشتر از قبل چنین خواب‌هایی می‌بینم. و امشب، کمی مانده به سحر، شهود کردم: آهان، چند ماه است که می‌دانم او قرار است سعی کند پاییزِ سالِ آینده (۲۰۱۹) برود و درس بخواند. ترسم ای فصّاد اگر فصدم کنی / نیش را ناگاه بر لیلی زنی.

 

 

یک نظر برای "دفترِ پنجم، بیتِ ۲۰۱۸ از نسخه‌ی نیکلسن"

  1. سلام .نمی دانم جنابعالی چقدربادنیای خواب آشنایی دارید.کتاب شاکله شناسی دکترنصرالله حکمت را مطالعه فرموده اید ؟دراین کتاب به خوبی در مورد عالم خواب توضیح داده شده است.آگاهی در خواب و خواب دیدن به نظرم موهبت اللهی است.البته به نظرم بستگی به روح انسان و چگونگی ارتباط با عالم معنا هم دارد.خواب باموضوع امتحانی به نظرم نشان دهنده یک نوع استرس درونی هم می تواند باشد،البته فکر می کنم…

نظرتان را بنویسید