چاپِ سومِ کاوشِ اول

ترجمه‌ی فارسیِ کاوشِ اولِ هیوم مدتی در بازار نبود و حالا خوشحال‌ام که چاپِ سومِ کتاب منتشر شده است. اگر فقط چاپِ اول را دارید می‌توانید به من ئی‌میل بزنید تا فهرستِ اصلاحاتِ اِعمال‌شده را—که همگی از جنسِ تصحیحِ لغزش‌های تایپی‌اند—برایتان بفرستم. (در آماده‌سازیِ کتاب برای چاپِ دوم، غلطِ تازه‌ای در صفحه‌ی ۱۵۷ سطرِ هشتم از پایین ایجاد شده بود که در این چاپ اصلاح شده است.)

در ادامه‌ی مقایسه با اصلِ کتابکتابِ اصلی: چاپِ اول آوریلِ ۱۷۴۸، در ۷۵۰ نسخه؛ چاپِ دوم سپتامبرِ ۱۷۴۹ (توزیع: پیش از دهمِ آوریلِ ۱۷۵۰)، در ۱,۲۵۰ نسخه؛ چاپِ سوم مارسِ ۱۷۵۱ (توزیع: سیزدهمِ آوریلِ ۱۷۵۱)، در ۱,۰۰۰ نسخه. ترجمه‌ی فارسی: چاپِ اول شهریورِ ۱۳۹۵ در ۱,۰۰۰ نسخه؛ چاپِ دوم دیِ ۱۳۹۵ در ۱,۰۰۰ نسخه؛ چاپِ سوم آذرِ ۱۳۹۶ در ۸۰۰ نسخه.

 

نظرتان را بنویسید