"در رابطه با ارتباط او با کمونیسم"

برای مطلب‌نوشتن در بی‌بی‌سی فارسی چه قابلیت‌هایی لازم است؟‌ منظورم موضع‌های سیاسیِ مطلب‌نویسان نیست؛ منظورم آشنایی‌شان با زبانِ انگلیسی‌ و توانایی‌شان در روزنامه‌نگاری است.

 این وبگاه دیروز مطلبی منتشر کرده است با عنوانِ از میان اسناد ترور جان اف. کندی: مارتین لوتر کینگ و 'روابط جنسی نامتعارف'گمان می‌کنم این مطلب نسخه‌ی فارسیِ مطلبی باشد که روزِ چهارمِ نوامبر (پریروز) به انگلیسی منتشر شده است. در متنِ هر دو وبگاه، عکسِ بخشی از یک سندِ اخیراً منتشرشده را می‌بینیم که بخشی‌هایی از آن با رنگِ زرد مشخص شده (دومین عکس در مطلبِ هر دو وبگاه). در مطلبِ انگلیسیْ بخشِ زردشده عیناً نقل شده است:

 

"King is a whole-hearted Marxist who has studied it (Marxism), believes in it and agrees with it, but because of his being a minister of religion, does not dare to espouse it publicly."

 

آنچه در متنِ بی‌بی‌سی فارسی آمده این است:

 

در رابطه با ارتباط او با کمونیسم هم آمده: "کینگ در درون قلبش یک مارکسیست است و منابع فکری مارکسیسم را هم به خوبی مطالعه کرده و با آنها موافق است اما به این علت که یک کشیش است و رهبری مذهبی خوانده می‌شود نمی‌تواند این تمایلات سیاسی را هویدا کند."

 

می‌خواهم بدانم که نویسنده‌ی مطلبِ فارسی قیدِ ’به خوبی‘ را چرا به متن اضافه کرده است (”منابع فکری مارکسیسم را هم به خوبی مطالعه کرده“). شاید مارتین لوتر کینگ مارکسیسم را—یا، به قولِ نویسنده‌ی متنِ فارسی:‌ منابع فکری مارکسیسم را—به‌‌خوبی مطالعه کرده باشد، شاید نکرده باشد (فرض می‌کنم که نویسنده‌ی متنِ فارسی در این مورد ملاکی دارد)؛ اما آنچه در بینِ علائمِ نقلِ قول آمده قرار است ترجمه‌ی جمله‌ی پرونده‌ی اف‌بی‌آی باشد؛ با چه مجوّزی این را به متن اضافه کرده‌اند؟‌

برخوردِ تهیه‌کننده‌ی متنِ فارسی با اصلِ خبرْ جالبِ توجه است. متنِ فارسی با واژه‌ی ’محققان‘ شروع می‌شود: ”محققان در میان اسناد تازه علنی شده ترور جان اف کندی به مدارکی برخورد کرده‌اند“، و این تعبیر هیچ متناظری در متنِ بی‌بی‌سی انگلیسی ندارد. نیز، در ابتدای متنِ انگلیسی پاراگرافی یک‌جمله‌ای هست که به‌تمامی نقل می‌کنم:

 

Mr Kennedy is not referenced in the file and it is not clear why it was kept secret for almost 50 years.

 

که یعنی: در پرونده صحبتی از آقای کندی نیست و معلوم نیست که چرا برای تقریباً ۵۰ سال محرمانه نگه داشته شده است. در متنِ فارسی:

 

[…] و در هیچ جای آنها هم نامی از جان اف. کندی برده نشده است و به همین علت برخی از کارشناسان اسناد تاریخی در آمریکا می‌گویند علت محرمانه ماندن آنها […] مشخص نیست.

 

یعنی نویسنده‌ی متنِ فارسی ظاهراً علاقه‌ی خاصی به محققان و کارشناسان دارد، که البته خوب است؛ اما اگر مطلبِ فارسی حاصلِ تحقیقاتِ مستقلِ مطلب‌نویسِ بی‌بی‌سی فارسی نیست و صرفاً با نگاه به متنِ انگلیسی نوشته شده،‌ در این صورت واردکردنِ‌ ارجاعاتِ مبهم به ”محققان“ و ”کارشناسان“ احتمالاً با هیچ ملاکِ حرفه‌ای‌ای همساز نباشد. 

شعارهای بی‌طرفی و غیره‌ی بی‌بی‌سی را جدّی نمی‌گیرم؛ اما کیفیتِ پایینِ مطالبِ وبگاهِ فارسی گاهی تعجب‌آور است.

 

4 نظر برای ""در رابطه با ارتباط او با کمونیسم""

  1. شاید خبر نداشته باشید که گافهای تلویزیونشان بیش از اینهاست اما من همچنان اگر بخواهم خبری را به فارسی دنبال کنم، این کیفیت نازل را به سایتها و تلویزیونهای داخلی ترجیح میدهم.

نظرتان را بنویسید