ترجیحاتِ فوتبالیِ امشب

نیمار در همان ده دقیقه‌ی اول دو گل به بایرن مونیخ بزند و قبل از دقیقه‌ی پانزدهم اخراج بشود، تا بعد با خیالِ راحت بازیِ اتلتیکو-چلسی را ببینم. البته خواسته‌ی دیگری هم دارم که شاید احتمالِ وقوع‌اش کمتر باشد: اینکه تلویزیونِ ایران این بازی‌ها را بدونِ گزارش و فقط با صدای ورزشگاه پخش کند.

 

نظرتان را بنویسید