تشدیدکننده‌ی حرکاتِ پروانه‌های در معده

گفتم ”درست می‌گویند (دست‌کم در موردِ من این حرفْ درست است): قهوه برای اضطراب بسیار خوب است، همان‌طور که شنیدنِ صدای ملایمِ محبوب برای اضطراب بد است و برای آرامش خوب است.“

از وضعِ خواب پرسید.

”بد نیست. البته ملاتونین را قطع کرده‌ام. (یادت هست؟: مدتی می‌خوردم تا خواب‌ام تنظیم شود.)“

”درباره‌ی عوارضِ قطعِ ناگهانی‌اش چیزی خوانده‌ای؟“

”نه. اما احتمالاً در موردشان خواهم نوشت.“

 

نظرتان را بنویسید