"و عزّت دهی هر که را خواهی"

شش سال بعد، عصرِ چهارشنبه رسیدم به آیه‌ی بیست‌وششمِ آل‌عمران. و یادِ عزیزِ آقای سحابی

 

یک نظر برای ""و عزّت دهی هر که را خواهی""

نظرتان را بنویسید