2 نظر برای "تکرارِ انتخاب"

  1. فضول رو بردن جهنم… ولی می شه بپرسم چرا نامه "حمایت استادان و پژوهشگران فلسفه" را امضا نکردید؟ نبودن بعضی اسامی برایم تعجب آور بود. 

نظرتان را بنویسید