"ز بیژن فزون بود هومان به زور"

اما یک روز آقایی هوشمند که داشت نظرهایش را در موردِ آموزش می‌گفت گفت "این را پینک فلوید هم پنجاه سال پیش گفته." و ارجاعی داد به آجرِ دیگری در دیوار (بخشِ ۲)، از دیوار.
 
قهرمانِ داستانِ ما، که در آن جمعِ خاص معمولاً حرفی نمی‌زد، گفت "شرمنده که حرفِ شما را، اصطلاحاً، اصلاح می‌کنم؛ اما مسأله ناموسی است. این آهنگ در ۱۹۷۹ منتشر شده است."

عنوانْ تزئینی است. 

2 نظر برای ""ز بیژن فزون بود هومان به زور""

 1. لینکِ «تزیینی» قبلی کمی خلاصه نوشته است. ماوقعِ «تزیینی»تر اما چنین است:

  گرفتش بچپ گردن و راست ران
  خم آورد پشت هیون گران

  برآوردش از جای و بنهاد پست
  سوی خنجر آورد چون باد دست

  فرو برد کردش ز سر از تن جدا
  فگندش بسان یکی اژدها

نظرتان را بنویسید