در بابِ اینکه گاهی نباید به شنیدنِ لحن اکتفا کرد

"عجب آدمی است این هیراد. واقعاً که."

"چی شده؟"

"سالومه گفت که هیراد به او پیشنهاد داده‌."

"چه پیشنهادی؟"

"واردِ جزئیات نشد—ولی البته می‌شود حدس زد."

"اخیراً؟"

"حدودِ یک ماه پیش."

"چه جالب که این‌طور گفته… عصبانی هم بود؟"

"این‌طور به نظر می‌آمد."

"حالا گیریم که این پیشنهاد خیلی بد و بی‌شرمانه و خلافِ شؤونات بوده؛ نپرسیدی که آیا سالومه بالاخره پیشنهاد را قبول کرده یا نه؟"

"نه."

"قبول نکرده، یا نپرسیدی؟"

"نپرسیدم."

"بپرس!"

2 نظر برای "در بابِ اینکه گاهی نباید به شنیدنِ لحن اکتفا کرد"

  1. البته در فارسی اسمِ Herod را "هِرود" تلفظ می‌کنند. حتی در انگلیسی هم تلفظ اسمش به "هِرود" نزدیکتر است تا "هیراد":
    ˈher-əd

نظرتان را بنویسید