توصیه‌ای قدیمی

نپرسید چیزی را که محتمل می‌دانید پاسخ‌اش را تاب نمی‌آورید شنیدن.

پی‌نوشت. المائده، ۱۰۱.

2 نظر برای "توصیه‌ای قدیمی"

  1. البته بخش دوم این توصیه هم به همان اندازه‌ی بخش نخست، قدیمی است ولی به گمانم برای عمل به آن دیگر بختی نباشد:

    اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك می‌‏كند مپرسيد و اگر هنگامى كه قرآن نازل می‌شود در باره‌ی آنها سؤال كنيد براى شما روشن می‌شود.

نظرتان را بنویسید