ملاحت

پرسیدم: با همزه؟

گفت: با عین.

"عین" را به فتحِ عین تلفظ کرد.

یک نظر برای "ملاحت"

نظرتان را بنویسید