منطقِ تابستانیِ هوس

”التهاب‌ات را می‌فهمم، و لوسی‌ات را نیز؛ اما امروز برایم سخت است (اگر نگویم ناممکن).“

”بیا، حتی اگر ناممکن باشد.“

 

8 نظر برای "منطقِ تابستانیِ هوس"

  1. گویا این منطق، فرازمانی است. خردادی اش را هم دیده ایم. زمان های دیگرش را هم دوستان تائید می کنند لابد! همین فرازمانی بودن، دلنشین اش می کند و رازِ بقایش است. 🙂 .

نظرتان را بنویسید