مثلِ عصبانیت است

مِی آرَد شرفِ مردمی پدید
آزاده‌نژاد از درم‌خرید.

3 نظر برای "مثلِ عصبانیت است"

 1. مصرع دوم خمریهٔ رودکی:
  مِی آرَد شرفِ مردمی پدید
  و آزاده‌، برون از درم‌-خرید
  « می شرف انسان را آشکار سازد و آزاده را از زر خرید ممتاز نماید.»
  جوابیّه مرحوم ملک الشعرای بهار
  به نقل از نوشتگاه روزگار نو

نظرتان را بنویسید