تغییرِ فرم و مخاطب

دیشب دلتنگی درد داشت. نوشته‌های قدیم را می‌خواندم. باز می‌دیدم که چه زیاد پیش آمده که خاطره‌نویسی تبدیل شده باشد به نامه‌ی‌عاشقانه‌نویسی.

5 نظر برای "تغییرِ فرم و مخاطب"

نظرتان را بنویسید