شباهت، هیجان، تمرکز

"ببخشید دیگه… فکر کنم در کلّ پنج-شش بار به تو گفتم شادی."

"من دو بارش رو فهمیدم."

یک نظر برای "شباهت، هیجان، تمرکز"

نظرتان را بنویسید