بی صدا

و شاید عذاب آمده است و نمی‌فهمیم؟

۱۳۸۰.

10 نظر برای "بی صدا"

  1. عذاب‌ را به‌ گونه‌اي‌ وارد مي‌سازيم‌ كه‌ گويا اصلاً آنان‌ در آنجا نبوده‌اند .
    ويا
    آنها را از «اثر» تبديل‌ به‌ «خبر» مي‌نمائيم‌ .

    شايد هم عذاب نباشد، رحمت باشد،‌صحبت باشد، نعمت است كه فكر مي كنيم به جهانمان، اتّفاقاتش،و خودمان.

نظرتان را بنویسید