برائتِ نامنصفانه از اهلِ بَرّ

"از خطابه‌تان لذت بردم؛ ممنون. بنده البته با این جور تشبیهات و استعارات آشنا هستم، و مولوی و حافظ هم کمی خوانده‌ام. لطفاً اگر برهان هم دارید بفرمایید تا در خدمت باشیم."

3 نظر برای "برائتِ نامنصفانه از اهلِ بَرّ"

نظرتان را بنویسید