ترجیح

به نظرم اگر بنا بر احمق‌بودن باشد بهتر است احمقی سنّتی بود تا احمقی مدرن.
 

13 نظر برای "ترجیح"

  1. به نظر من مطلوبیت ناشی از حماقت برای احمق مختلط (ترکیبی از سنتی و مدرن) بیش از دو نوع خالص آن است. با این حال، اگر به قول شما بنا بر حماقت باشد، به دلایل زیباشناسانه حماقت سنتی را ترجیح می‌دهم: احمق سنتی بهره‌ی بیش‌تری از زیبایی می‌برد.

پاسخ دهید