9 نظر برای "À la Quine"

  • احترامن، چنین مقاله‌ای وجود ندارد.

   نکته نکته‌‌ئی است ابتدائی درباره تمایز ذکر و کاربرد (mention / use) که کواین در کتاب منطقش در دهه ۱۹۴۰ بر آن تاکید کرده. جمله معروفی که نقل کرده‌اید از مقاله ۱۹۴۸ کواین است در انتولوژی، به نام «در باب آنچه هست«. ربطی به ذکر/کاربرد ندارد.

   –الیاس.

  • ممنون. فرمایش شما درباره وجود نداشتن این مقاله درسته. جمله کواین و مقاله ای با همین نام http://www.jstor.org/discover/10.2307/2026308?uid=2&uid=4&sid=21102533119117
   برای من همزمان تداعی و منجر به اظهار نظر غلط شد.
   البته همچنان بر نزدیکی دو جمله تاکید دارم. چون بخش اول etre جنبه انتولوژیک داره و بخش دوم (نامگذاری) قابل فهم در چارجوب مقدار دادن به متغیر هست.
   البته فرمایش شما هم در مورد ذکر/کاربرد متینه.
   امین

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ