یکی (هر کدام که باشد)

آدم بهشت روضه‌ی دارالسلام را، و حالا ناز بر فلک و حکم بر ستاره کند. در ضمن، من نه آن‌ام که زبونی کشم از چرخِ فلک.
 

پاسخ دهید