از اوائلِ پاییزِ یکی از همین سال‌های اخیر

بانو، لطف نموده خیال‌تان را چند ساعتی فرا بخوانید—باید خواندنِ مقاله‌ی هینتیکا را همین امروز تمام کنم، و نمی‌گذارد.
 

5 نظر برای "از اوائلِ پاییزِ یکی از همین سال‌های اخیر"

پاسخ دهید