در بابِ‌ اینکه خوب است گاهی به اطرافِ بخشِ منقول هم نگاه کرده باشیم

می‌خواهد به من امید بدهد. در آخرِ نامه‌اش نوشته است: ٲلیسَ الصبحُ بقریب؟.

ممنون. ولی، خواهرِ من، یادت هست که در این صبحی که نزدیک است (هود، ۸۱)، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ عذابِ قومِ لوط!

4 نظر برای "در بابِ‌ اینکه خوب است گاهی به اطرافِ بخشِ منقول هم نگاه کرده باشیم"

  1. یادمان هست که یک بار در موقعیتی مصراع اول بیتی را گفتی و بعد دیدیم که مصراع دومش معنی را به‌کلی عوض می‌کند. در جواب اعتراض من گفتی که ما eclectic عمل می‌کنیم.

پاسخ دهید