شدّت

از آن روزهایی است که دل‌ام می‌خواهد به‌اش نامه‌ی عاشقانه‌ی سرگشاده بنویسم.

2 نظر برای "شدّت"

  1. این لحظه رو چه بسیار انسان ها(و شاید دیگر حیوان ها) تجربه کردن. شاید ملیاردها انسان چنین تجربه ای داشتن. جالبه فقط همین

پاسخ دادن به مرتیکه لغو پاسخ