شدّت

از آن روزهایی است که دل‌ام می‌خواهد به‌اش نامه‌ی عاشقانه‌ی سرگشاده بنویسم.

2 نظر برای "شدّت"

پاسخ دهید