هزلِ تبیینی

راننده‌ی ماشینی که بدونِ‌ راهنما زدن پیچید جلوی ما دافی بود با کودکی در کنارش. گفتم "معلومه که اصولاً مواظب نیست؛ ببین: بچه‌دار هم شده".

4 نظر برای "هزلِ تبیینی"

پاسخ دادن به haafez لغو پاسخ